Blog Detail

Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай

24 4 сар 18
tower
No Comments

Тауэр Пропертис үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын компани нь  2018 оны эхний улиралд нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлаж сайн үйлсийн аянд нэгдлээ. Зөв Амьдрах Ухаан төрийн бус байгууллагад амьдарч байгаа хүүхдүүдэд сэтгэлийн бэлэг өглөө. Цаашид манай компани нь жил болгон хүүхдүүдэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах болно.

Зөв амьдрах ухаан төрийн бус байгууллагад 65 хүүхэд амьдардагаас 12 хүүхэд бүтэн өнчин бусад хүүхдүүд нь эцэг эхтэйгээ амьдардаг.